неделя, 7 август 2016 г.

Настолни с контрол на температурата | Активност на водата | Измервам

Настолни с контрол на температурата | Активност на водата | Измервам:Настолни с контрол на температурата • Апарат за измерване активност на водата (aw), AquaLab 4 »
  Каталожен №: 40531
  Лабораторен уред за измерване на активността на водата (water activity, aW). Измерването се извършва в рамките на 5 минути при температурата на пробата. Лесен за употреба без да е необходимо специално обучение и квалификация. Точност на измерването ± 0.003 aW. 

  Цена: 7 732,00 USD без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Апарат за измерване активност на водата (aw), AquaLab 4TE »
  Каталожен №: 40530
  Лабораторен апарат за измерване на активността на водата (water activity, aW). Измерването се извършва в рамките на 5 минути при температурно контролирани условия. Лесен за употреба без да е необходимо специално обучение и квалификация. Точност на измерването ± 0.003 aW. 

  Цена: 9 169,00 USD без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Апарат за измерване активност на водата (aw), AquaLab 4TEV »
  Каталожен №: 40532
  Лабораторен апарат за измерване активността на водата на продукти, които съдържат голямо количество летливи компоненти, такива като пропилен гликол и етанол. Измерването се извършва в рамките на 5 минути при температурно контролирани условия. Лесен за употреба без да е необходимо специално обучение и квалификация. Точност на измерването ± 0.003 aW.

  Цена: 10 256,00 USD без ДДС

  още »   |   поръчай »

Настолни без контрол на температурата | Активност на водата | Измервам

Настолни без контрол на температурата | Активност на водата | Измервам:


Настолни без контрол на температурата • Апарат за активност на водата (aw), AquaLab Pre Dewpoint »
  Каталожен №: 40412
  Лабораторен уред за измерване на активността на водата (water activity, aW). Измерването се извършва в рамките на 5 минути. Измервателен блок със сензор тип „точка на оросяване". Обхват на измерване от 0,05 до 1,00 aW. Точност на измерването ±0.01 aw. Лесен за употреба без да е необходимо специално обучение и квалификация. Доставя се със всичко необходимо за незабавно започване на работа.

  Цена: 5 213,00 USD без ДДС

  още »   |   поръчай »

 • Апарат за активност на водата (aw), AquaLab Pre Volitals »
  Каталожен №: 40413
  Лабораторен уред за измерване на активността на водата (water activity, aW). Измерването се извършва в рамките на 5 минути. Измервателен блок със капацитивен сензор за проби съдържащи летливи компоненти като алкохоли, пропилен гликол и други. Обхват на измерване от 0,05 до 0,95 aW. Точност на измерването ±0.015 aw. Лесен за употреба без да е необходимо специално обучение и квалификация. Доставя се със всичко необходимо за незабавно започване на работа.

  Цена: 5 213,00 USD без ДДС

  още »   |   поръчай »

Преносими уреди за Aw | Активност на водата | Измервам

Преносими уреди за Aw | Активност на водата | Измервам:


Преносими уреди за Aw


 • Апарат за измерване на водната активност (aw) PawKit »
  Каталожен №: 40515
  Портативен апарат за измерване активност на водата, aW. Тежи само 115 g и има точност ± 0,02 aw. Незаменим помощник на мениджърите по качество и контролните органи. Използва същата измервателна кювета както и лабораторните апарати.

  Цена: 2 407,00 USD без ДДС

  още »   |   поръчай »

вторник, 2 август 2016 г.

Качество на водата | Измервам

Качество на водата | Измервам:


Качество на водата


Активност на водата | Измервам

Активност на водата | Измервам:Активност на водата"Активност на водата

Преносими уреди за Aw

Настолни без контрол на температурата

Настолни с контрол на температурата"'via Blog this'

Влага | Измервам

Влага | Измервам:Влага

"Влага

Вагомери за биомаса

Влагомери за хартия и картон

Влагомери за тютюн

Влагомери за текстил

Влагомери за сено, слама и билки

Влагомери за почва

Влагомери за памук

Влагомери за кожа

Влагомери за зърно"'via Blog this'

понеделник, 1 август 2016 г.

Компактен и лесен за употреба фотометър за анализ на флуориди във вода

Както е известно, съдържанието на флуор (флуориди) в питейните води не трябва да бъде по-високо от 1,5 mg/l(ppm) (Приложение №1 към чл. З, т. 2 на Наредба 9). Ако съдържанието на флуориди е над 1,5 mg/l, на етикета трябва да се изписва предупреждението, че водата не е подходяща за всекидневна употреба от деца под 7-годишна възраст. Според наредбата за изискванията към бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, на етикета на такива води трябва да виждаме следното: „Съдържа флуорид над 1,5 mg/l. Не е подходяща за всекидневна употреба от деца под 7-годишна възраст." Надписът се поставя в непосредствена близост до търговското наименование (търговската марка) на продукта и трябва да е ясно различим.

Според мнение на Европейската агенция по безопасност на храните (EFSA) публикувано на 16.03.2005 г, се казва, че флуоридът не се контролира от физиологичната система на човешкия организъм. Щом е неконтролируем, флуоридът би могъл да се натрупва в костите на организма и да повлияе негативно при по-високи концентрации. Според EFSA консумирането на води съдържащи количества разтворени флуориди над 2.0-3.0 mg/l не е препоръчително  и може да доведе до надвишаване на допустимата дневна доза от 5.0 mg/l.

Според клиничната токсикология, консумирането на води с повишена концентрация на флуориди, може да доведе до необясними за потребителя симптоми – виене на свят, гадене, главоболие, декалциране на костите, т.е. повишаване на вероятността от счупвания на кости и др. Всички тези симптоми показват хронично отравяне с флуор. Съществуват и сериозни данни за канцерогенността на хроничното излагане на повишени концентрации на флуориди.неделя, 13 юли 2014 г.

Влагомери за тютюн | Биоевибул

Влагомери за тютюн | Биоевибул

 • Влагомер за тютюн, TK100T
  »

  Каталожен №: TK100T
  Преносим
  уред за измерване съдържанието на вода в тютюн. Намира приложение за тестване по
  време на събирането на тютюн, преработката и при покупка или продажба. Обхват на
  измерване от 8 до 40 %.

  Цена: 354,00 EUR без ДДС

  още »   |   поръчай »

Влагомер за тютюн, WWT-1 | Биоевибул

Влагомер за тютюн, WWT-1 | Биоевибул:

"ВЛАГОМЕР ЗА ТЮТЮН, WWT-1

 Каталожен №: WWT1

Преносим уред за бързо измерване съдържанието на вода в тютюн. Може да се използва в пунктовете за събиране или в складовете за съхранение. Обхват на измерване от 15 до 30 %.

 Цена: 385,00 EUR без ДДС


« Влагомер за кожа, SKR-6"'via Blog this'

Влагомер за тютюн, WWT-1 | Биоевибул • Каталожен №: WWT1
  Преносим уред за бързо измерване съдържанието на вода в тютюн. Може да се използва в пунктовете за събиране или в складовете за съхранение. Обхват на измерване от 15 до 30 %.

  Цена: 385,00 EUR без ДДС


  « Влагомер за кожа, SKR-6
- See more at: http://www.bioevibul.com/products.aspx?vidid=165&id=1723#sthash.eP8D1qfZ.dpufВлагомер за тютюн, WWT-1 | Биоевибул: "

 Каталожен №: WWT1

Преносим уред за бързо измерване съдържанието на вода в тютюн. Може да се използва в пунктовете за събиране или в складовете за съхранение. Обхват на измерване от 15 до 30 %.

 Цена: 385,00 EUR без ДДС « Влагомер за кожа, SKR-6"'via Blog this'

сряда, 19 февруари 2014 г.

Скорост на течности | Биоевибул

Скорост на течности | Биоевибул

сряда, 23 октомври 2013 г.

Качество на въздуха | Биоевибул

Качество на въздуха | Биоевибул


CO2 трансмитер-регулатор с два релейни изхода, H5021 »
Каталожен №: H5021
Анализатор за измерване концентрацията на въглероден диоксид. Измерването на CO2 се основава на недисперсионна инфрачервена технология, което осигурява дългосрочна стабилност на резултатите. Измерването се извършва чрез една външна СО2 сонда, която е свързана с регулатора с 1m кабел. Регулаторът е оборудван с два релейни изхода с възможност за задаване и определяне на алармени лимити за всяко едно от тях. Обхватът на измерване е от 0 до 10000 ppm СО2.

Цена: 798,00 EUR без ДДС

още »   |   поръчай »


CO2 трансмитер-регулатор с RS232 и два релейни изхода, H5321 »
Каталожен №: H5321
Анализатор за измерване концентрацията на въглероден диоксид. Измерването на CO2 се основава на недисперсионна инфрачервена технология, което осигурява дългосрочна стабилност на резултатите. Измерването се извършва чрез една външна СО2 сонда, която е свързана към регулатора с 1m кабел. Регулаторът е оборудван с два релейни изхода с възможност за задаване и определяне на алармени лимити за всяко едно от тях. Регулаторът комуникира с помощта на един RS232 изход. Обхватът на измерване е от 0 до 10000 ppm СО2.

Цена: 823,00 EUR без ДДС

още »   |   поръчай »
- See more at: http://www.bioevibul.com/products.aspx?vidid=108#sthash.RxvAycwD.dpuf

вторник, 10 септември 2013 г.

Влагомери за зърно | Биоевибул

Влагомери за зърно | Биоевибул


Влагомер за зърнено-житни продукти, FS4 »
Каталожен №: 11725
Уред за измерване съдържание на влага на зърнено-житни култури и зърнено-житни продукти, в това число царевица, ръж, тритикале, пшеница, лимец, ечемик, овес, рапица, тиквено семе, грах, соя, боб, слънчоглед, ятрофа, обелено сурово кафе, небелено сурово кафе, печено кафе, печено и смляно кафе, ориз, маслодайни семена. Възможност за използване на референтни калибрационни криви и калибрационни криви на клиента. Количество на пробата 300 g. Обхват от 0 до 50% съдържание на вода. Прилага се в селското стопанство, търговията, научни изследвания, лаборатории и производители на храни, фуражи и енергийни продукти. Калибровките на влагомера са в съответствие с БДС EN ISO 712:2010 Зърнено-житни култури и зърнено-житни продукти. Определяне съдържанието на влага. Референтен метод (ISO 712:2009)

Цена: 1 920,00 EUR без ДДС

още »   |   поръчай »

Влагомер за кафе и други продукти, FS3 »
Каталожен №: 12291
Уред за измерване съдържание на влага в кафе и други продукти, в това число сурово кафе, печено кафе, печено смляното кафе, какаови зърна, макови семена, семената от тиква, грах, соя, на фасул, пшеница, рапица, обелен ориз, нелющен ориз, ленено семе, сусам, сорго. Количество на пробата 300g. Обхват от 0 до 40% съдържание на вода. Прилага се в селско стопанство, търговия, научни изследвания, лаборатории, производители на храни, фуражи и енергийни продукти.

Цена: 1 290,00 EUR без ДДС

още »   |   поръчай »

Влагомер за зърнени продукти, FS2 »
Каталожен №: 11753
Уред за измерване съдържание на влага в зърнени продукти в това число царевица, ръж, тритикале, пшеница, лимец, ечемик, овес, рапица, тиквено семе, грах, соя, боб, ятрофа и слънчоглед. Влагомерът работи с проба от 300 g, като измерва едновременно и температурата. Обхват на измерване влага от 5% до 40% и температура от 0°C до 40°C. Използва се в селско стопанство, търговия, научни изследвания, лаборатории, производители на храни, фуражи и енергийни продукти

Цена: 790,00 EUR без ДДС

още »   |   поръчай »

Влагомер за зърнени продукти, FS1 »
Каталожен №: 11752
Уред за измерване съдържание на влага в зърнени продукти в това число царевица, ръж, тритикале, пшеница, ечемик, овес, рапица, соя, боб и слънчоглед. Влагомерът работи с проба от 100 ml, като измерва едновременно и температурата. Обхват на измерване влага от 5% до 30% и температура от 0°C до 40°C. Използва се главно в селско стопанство. Намира приложение също в търговията, научните изследвания, лаборатории; производители на храни, фуражи и енергийни продукти

Цена: 420,00 EUR без ДДС

още »   |   поръчай »

Портативен влагомер за зърнени продукти, FS2000 »
Каталожен №: 10468
Уред за оценка на пригодността за съхранение на царевица, ръж, тритикале, пшеница, ечемик и други. Обхват на измерване от 12 до 18 %.

Цена: 198,00 EUR без ДДС

още »   |   поръчай »

Система за онлайн измерване влага на зърно и зърнени продукти, BLO »
Каталожен №: 12089
Система за онлайн измерване съдържание на вода в зърнени продукти чрез използване на външен сензор. Сензорът измерва едновременно влага и температура. Изходи за ток 4-20 mA. Допълнително могат да бъдат интегрирани 2 релейни изхода за влага. Други възможности по желание на клиента.

Цена: 3 990,00 EUR без ДДС

още »   |   поръчай »
- See more at: http://www.bioevibul.com/products.aspx?vidid=161#sthash.Th84GHsK.dpuf

Анемометри | Биоевибул

Анемометри | Биоевибул


Ръчен анемометър, WINDY 3 »
Каталожен №: WINDY3
WINDY 3 е инструмент, предназначен за лесно и точно измерване на скоростта на вятъра. Той предлага някои уникални характеристики, които прави измерване скоростта на вятъра лесно и точно. Обхват на измерване от 1,0 ... 40 m/s.

Цена: 111,00 EUR без ДДС

още »   |   поръчай »
- See more at: http://www.bioevibul.com/products.aspx?vidid=184#sthash.40IGPY4C.dpuf